1.    Constituţia României, republicată   >vizualizare din MO<

2.    Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată >vizualizare din MO<

3.    Lege nr. 35/2008 - Lege pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali >vizualizare din MO<

4.    Lege nr. 144/2007 - Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate >vizualizare din MO<

5.    O.U.G. nr. 20/2008 – Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale >vizualizare din MO<

6.    O.U.G. nr. 32/2008 – Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea administraţiei publice locale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale >vizualizare din MO<

7.    O.U.G. nr. 14/2005 - Ordonanță de urgență privind modificarea formularelor pentru declarația de avere și pentru declarația de interese >vizualizare din MO<

8.    O.U.G. nr. 49/2007 - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate >vizualizare din MO<

9.    O.U.G. nr. 24/2008 - Ordonanță de urgență privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității >vizualizare din MO<

10.           H.G. nr. 264/2008 – Hotărâre privind stabilirea datei de desfășurare a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2008 >vizualizare din MO<

11.           H.G. nr. 265/2008 – Hotărâre privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea activităților referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2008 >vizualizare din MO<

12.           H.G. nr. 266/2008 – Hotărâre privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2008 >vizualizare din MO<

13.           H.G. nr. 267/2008 – Hotărâre privind numerotarea circumscripțiilor electorale județene și a municipiului București pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2008 >vizualizare din MO<

14.           H.G. nr. 268/2008 – Hotărâre pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelului copiei de pe lista electorală complementară, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe copia listei electorale permanente, complementare sau a listei suplimentare, al listei susținătorilor, al declarației de acceptare a candidaturii, al declarației de renunțare la candidatură, precum și a modelului listei membrilor organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, ce vor fi folosite pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2008 >vizualizare din MO<

15.           H.G. nr. 269/2008 – Hotărâre privind stabilirea modelului timbrului autocolant și a condițiilor de tipărire, de gestionare și de utilizare a acestuia la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2008 >vizualizare din MO<

16.           H.G. nr. 270/2008 - Hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2008 >vizualizare din MO<

17.           H.G. nr. 271/2008 – Hotărâre pentru aprobarea modelului buletinelor de vot care vor fi folosite la alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2008 >vizualizare din MO<

18.           H.G. nr. 272/2008 – Hotărâre privind stabilirea modelelor proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării la alegerile locale din anul 2008 >vizualizare din MO<

19.           H.G. nr. 273/2008 - Hotărâre pentru aprobarea modelului ștampilelor care se folosesc la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2008 >vizualizare din MO<

20.           H.G. 319/2008 – Hotărâre privind modificarea şi completarea unor acte normative emise pentru buna organizare a alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2008 >vizualizare din MO<

21.           H.G. nr. 320/2008 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 272/2008 privind stabilirea modelelor proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării la alegerile locale din anul 2008 >vizualizare din MO<