Hot.1/25.03.2008 privind functionarea B.E.C. >vizualizare<

Hot. 2/25.03.2008 privind intocmirea documentelor care insotesc lista de candidati>vizualizare<

Hot. 3/26.03.2008 privind unele precizari referitoare la cerintele listelor de candidati ale organizatiilor cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale†† >vizualizare<

Hot. 10/08.04.2008 privind procedura de acreditare >vizualizare<

Hot. 20/08.04.2008 privind interpretarea unitara a unor prevederi din Legea 67/2004 >vizualizeaza<

Hot. 28/14.04.2008 privind interpretarea unitara a unor prevederi din Legea 67/2004 >vizualizeaza<

Hot. 29/14.04.2008 privind interpretarea unitara a unor prevederi referitoare la depunerea candidaturilor >vizualizeaza<

Hot. 31/16.04.2008 privind interpretarea art.52 alin.(1) din Legea nr. 67/2004 >vizualizare<

Hot. 36/21.04.2008 privind interpretarea art.6 alin.(6) din Legea 67/2004 >vizualizare<

Hot. 37/21.04.2008 privind data la care expiră termenele prevăzute Ón Programul aprobat prin H.G. nr. 265 din 12.03.2008 >vizualizare<

Hot. 38/21.04.2008 privind interpretarea art. 109 alin(1) din Legea nr. 67/2004 >vizualizare<

Hot. 43/30.04.2008 privind interpreatrea art. 55 alin(8) lit. a) si b) din Legea 67/2004 >vizualizare<

Hot. 44/30.04.2008 privind interpretarea unor prevederi din Legea 67/2004 referitoare la depunerea candidaturiolor >vizualizare<

Hot. 47/02.05.2008 privind interpretarea unor prevederi ale art. 65 alin.(1) si alin.(2) din Legea 67/2004 >vizualizare<

Hot. 56/06.05.2008 privind interpretarea dispozitilor art. 77 alin.(3) din Legea 67/2004 >vizualizare<

Hot. 74/15.05.2008 privind stabilirea normelor tehnice de repartizare a mandatelor de consilier >vizualizare<

Hot. 75/15.05.2008 privind normele tehnice de completare, verificare şi circuitul proceselor-verbale Óntocmite la nivelul secţiilor de votare >vizualizare<

Hot. 81/19.05.2008 privind operaţiunile ce se vor realiza pentru centralizarea datelor referitoare la alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de 01.06.2008 >vizualizare<

Hot. 86/20.05.2008 referitare la interpretarea prevederilor art.61 şi art.103 lit.q) din Legea 67/2004 >vizualizare<

Hot. 100/26.05.2008 privind completarea Biroului Electoral Central nr.75/2008 privind normele de completare, verificare si circuitul proceselor verbale intocmite la nivelul sectiilor de votare >vizualizare<

Hot. 149/09.06.2008 privind interpretarea art.3 alin.(3) din Legea nr. 67/2004>vizualizare<

Hot. 205/16.06.2008 >vizualizare<